Guide

Lära av konkurrenter eller bli företaget andra tar efter?

Det är dags att bestämma dig!

Ladda ner guiden

Allt för många företag hamnar i ett farligt läge genom att resonera i följande termer:

  • "Vi skjuter upp de här besluten om sociala medier och SEO, vi hinner inte just nu."
  • "Vi måste bli bättre på att uppdatera hemsidan, men inte just nu."
  • "Vi måste bli bättre på webben, vi får prata om det under nästa kvartal."

Befinner ni er i ett farligt läge? Om du känner igen dig i det här är ni med all sannolikhet redan på efterkälken. Det farliga läget uppkommer ofta av att man som företag faller in i sina vanliga rutiner. Speciellt när det går bra, då tar man inte nödvändiga steg för att bli ännu bättre.

När det däremot inte går lika bra så gör man gärna så att man fortsätter i gamla fotspår och tänker att ”det där andra tar vi tag i sen när vi fått allt på fötter igen” – catch 22. Att loopa detta beteende är farligt, det är att vara ignorant för det faktum att marknaden och våra kunder har förändrats mycket på senare år.

Om det här stämmer in på er så hoppas vi att denna guide kan vara ett steg i rätt riktning för att ni ska komma vidare där alla företag måste bli konkurrenskraftiga eller till och med bäst: online!