Guide

Digital marknadsföring - kompetenserna ni måste besitta för att lyckas

Den här guiden täcker de 13 områden som varje företag måste vara verksamt och ha resurser inom.

Ladda ner guiden

It's a jungle out there

Trycket är högt på många av landets marknadschefer och deras avdelningar. Det digitala ekosystemet har de senaste åren blivit väldigt komplext, samtidigt finns varken instegskrav eller tydlighet som kvalificerar lekman från proffs.

Den här guiden täcker de 13 områden som varje företag måste vara verksamt och ha resurser inom, som exempelvis:

  • Strategi
  • Webbutveckling
  • Copy & layout
  • SEO
  • Sociala medier

Kompetenserna vi listar i guiden är de ni måste ha internt eller fördelade mellan interna och externa resurser. Utan dessa kan vi lova att ni kommer halka efter. Den här guiden är en ögonöppnare för många. Speciellt vad gäller riskerna med att stå på fel sida av gapet mellan företag som har kontroll över sin digitala närvaro och de som fortfarande saknar ett helhetsgrepp.