Guide

VAd är Marketing Automation?  

DEN KOMPLETTA GUIDEN

Ladda ner guiden

Marketing Automation - ett system för både marknad och sälj

Marketing automation är ett system som binder samman marknadsföringen med sälj. Dels fungerar det för att generera nya leads, så kallad lead nurturing, men också för att hålla existerande kunder nöjda (delight).

Med andra ord, marketing automation hjälper er att utbilda och ge värde till såväl nya som befintliga kunder.

Guidens innehåll

Det här är en komplett guide för dig som vill veta exakt vad marketing automation innebär. Den går bland annat igenom:

  • Hur du kan använda marketing automation i din leadsgenerering
  • Hur du kan arbeta med buyer personas
  • Hur workflows fungerar
  • Hur du tar fram en plan för er marketing automation
  • Hur marketing automation underlättar för events
  • Hur lead scoring fungerar

Trevlig läsning!

/Invise