Guide

VAd är Marketing Automation?  

Den kompletta guiden!

Marketing automation är ett system som binder samman marknadsföringen med sälj. Dels fungerar det för att generera nya leads, men också för att hålla existerande kunder nöjda.

Guiden innehåller bland annat:

  • Hur du kan använda marketing automation i din leadsgenerering
  • Hur du kan arbeta med buyer personas
  • Hur workflows fungerar
  • Hur du tar fram en plan för er marketing automation
  • Hur marketing automation underlättar för events
  • Hur lead scoring fungerar

Ladda ner guiden