Guide

Strategi för sociala medier – 6 viktiga steg!

Lyckas med närvaron i sociala medier med hjälp av en genomtänkt strategi.

Ladda ner guiden

Som B2B-företag går det inte längre att blunda för sociala medier

Potentialen är dock enorm om man väljer att fokusera på rätt kanaler och hanterar dem med kärlek. För att lyckas med det är en sociala medier-strategi att föredra, med tydliga riktlinjer för arbetet i respektive kanal.

Guidens innehåll:

Den här guiden går igenom 6 viktiga steg som varje strategi bör innehålla, bland annat:

  • Syfte och målsättning
  • Buyer Personas
  • Kanalval
  • Annonsering